waarneming

Dikkebusseweg

archeologisch element
ID
983423
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983423

Beschrijving

In maart 2022 werden aan de rand van Ieper tijdens de aanleg van een nieuwe waterleiding de restanten van een waterleiding uit het verleden ontdekt.

De vondst, die gelukkig door omwonenden werd opgemerkt en gemeld aan CO7, betrof aaneensluitende, in elkaar geschoven houten buizen, een houten waterleiding die de loop van de Dikkebusseweg volgde. De toevalsvondstprocedure werd in gang gezet waarna de waterleiding over ca. 52 m archeologisch onderzocht werd tot deze de werkput voor de aanleg van de nieuwe waterleiding verliet ter hoogte van de Pannenhuisstraat.

Er werden in totaal 21 tot 23 volledige of delen van houten buizen aangetroffen. Deze hadden twee verschillende uiteinden, namelijk een aangepunte en een afgeronde. Het aangepunte uiteinde werd in het afgeronde uiteinde van de volgende buis geslagen die verstevigd was met een ijzeren ring. De buisaansluitingen werden waterdicht gemaakt met een soort stopverf en werden waar nodig verstevigd met loden plaatjes.

De waterleiding lijkt af te buigen richting de Pannenhuisstraat. Historische bronnen vermelden de aanleg van een houten waterleiding in 1682 in functie van de oprichting van een fontein op de Grote Markt in opdracht van Lodewijk XIV. Het water werd aangevoerd vanaf de Kemmelberg. Een eerdere, laatmiddeleeuwse waterleiding voor de bevoorrading van de stad, werd aangelegd vanaf Dikkebusvijver, maar dit betrof een loden waterleiding. De waterleiding voor de fontein uit 1682 was slechts een paar jaar in gebruik voordat deze buiten gebruik gesteld werd. In 1689 werd een nieuwe fontein aangelegd, met een waterbevoorrading vanuit Zillebekevijver ten zuidoosten van de stad.

Op basis van de historische bronnen, het tracé van de leiding, de houten samenstelling, en de aardewerkfragmenten die algemeen wijzen naar de 17de-18de eeuw, kan geconcludeerd worden dat het hier naar alle waarschijnlijkheid de waterleiding betreft die werd aangelegd in 1682 en die ten laatste in 1689 werd opgeheven. Dat het tracé van de waterleiding lijkt af te buigen richting Pannenhuisstraat, een tracé dat langs de oostkant de Dikkebusvijver passeert, bevestigt mogelijk dat het water afkomstig was van de Kemmelberg.


Auteurs: Vanhoutte, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Houten waterleiding

Datering: vierde kwart 17de eeuw
Typologie: infrastructuur voor waterbevoorraading en -afvoer
Materiaal: hout, lood
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dikkebusseweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983423 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.