waarneming

Loutersveld

archeologisch element
ID
983428
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983428

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8671
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het archeologisch onderzoek aan het Loutersveld te Puurs bracht sporen aan het licht van een gefaseerd ruraal erf uit de volle middeleeuwen (10-11de eeuw). Het bestaat uit 7 structuren waaronder verschillende hoofd- en bijgebouwen, waaronder 2 spiekers.

Gezien de paalsporen van de structuren geen of slechts enkele aardewerkfragmenten bevatten is het niet mogelijk om op basis hiervan een fasering op te stellen. Wel kan op basis van een oversnijding vastgesteld worden dat structuur 3 jonger is dan structuur 4. Als er gekeken wordt naar gelijkaardige oriëntatie horen structuur 3 en structuur 5 vermoedelijk tot eenzelfde fase en horen ook structuur 4 en structuur 6 tot eenzelfde fase.

De site wordt in het oosten begrensd door een ca. 5m brede gracht. Gezien er zowel in de noordelijke, westelijke als zuidelijke richting geen begrenzing werd aangetroffen, loopt de site vermoedelijk nog door in deze richtingen.

De materiële cultuur bestaat uit aardewerk, bouwkeramiek en natuursteen.

Het aangetroffen aardewerk bestaat uit grijs aardewerk, roodbeschilderd aardewerk en vroegrood aardewerk. In de meeste sporen werden geen of slechts enkele aardewerkfragmenten aangetroffen. In deze gevallen zijn de aangetroffen fragmenten enkel geschikt voor een bevestigende datering van het desbetreffende spoor. In enkele sporen werden echter meerdere fragmenten aangetroffen, namelijk in gracht S12 en in kuil S73. Typologisch kan het aangetroffen aardewerk vrij scherp in de volle middeleeuwen, van de late 10de tot vroege 11de eeuw, gedateerd worden.

De fragmenten bouwkeramiek zijn vrijwel allemaal afkomstig van dakpannen in de tegulaetraditie.

De aangetroffen natuurstenen fragmenten hoorden waarschijnlijk toe aan maalstenen waarvan de meeste bestonden uit basaltlava afkomstig uit het Eifelgebied. De aanwezigheid van dit type natuursteen en de procentuele aanwezigheid van roodbeschilderd aardewerk maakt duidelijk dat er in deze periode een vrij succesvolle en grootschalige handel bestond met het Duitse Rijnland.

Zowel in de directe en ruime omgeving werden reeds verschillende archeologische opgravingen uitgevoerd waaruit bleek dat de omgeving een zeer rijk archeologisch verleden kent en bewoond werd sinds de metaaltijden. De meeste opgravingen leverden resten van erven uit de ijzertijd en Romeinse periode op, naast restanten uit WOI. Slechts op 1 opgraving in de vrij nabije omgeving, met name Puurs-Landschapspark, werden resten van een erf uit de volle middeleeuwen aangetroffen. Het erf bestaat uit 2 bijgebouwen, 2 spiekers, een cirkelvormige greppel (hooiopper) en een erfgreppel. Op basis van het vondstmateriaal wordt het erf gedateerd in de 2de helft van de 11de of begin 12de eeuw, iets later dan het erf aangetroffen aan het Loutersveld.

De structuren aangetroffen op het Loutersveld kunnen best vergeleken worden met bijgebouw 1 (BG1) van deze opgraving gezien dit de enige
structuur is die volledig bewaard is. De typologie van de structuren is grotendeels hetzelfde, hoewel deze van het Landschapspark iets vereenvoudigd is. Deze bestaat deze uit 2 staanderparen waar langs de noordelijke korte zijde een dubbele sluitpaal aan toegevoegd is. Aanwijzingen voor een mogelijke ingang waren niet aanwezig. Daarnaast bestaat ook het erf zelf uit dezelfde elementen, één of meerdere bijgebouwen en enkele spiekers.

Op basis van de werken van Huijbers A. en Deschepper E. gesteld worden dat de structuren aangetroffen op de opgraving Puurs-Loutersveld en
deze van de opgraving Puurs-Landschapspark typologisch nauw aansluiten bij deze van het Maas-Demer-Scheldegebied en dat de regio rondom Puurs in deze periode (10de -12de eeuw) bij dit gebied kan gerekend worden, waarbij de Schelde als arbitraire grens gezien kan worden.


Auteurs: Wyns, Gwendy; Bracke, Maarten; Acke, Bert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

gefaseerd woonerf volle middeleeuwen

Datering: 10de eeuw, 11de eeuw, 12de eeuw, volle middeleeuwen
Typologie: bijgebouwen, gebouwen en structuren, greppels, hoeven, paalsporen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), natuursteen
Gebeurtenis:

vooronderzoek Volle middeleeuwen

Datering: 10de eeuw, 11de eeuw, 12de eeuw, 13de eeuw
Typologie: gebouwen en structuren, grachten (infrastructuur), kuilen, paalsporen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Loutersveld [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983428 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.