waarneming

Eerste Aardstraat

archeologisch element
ID
983432
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983432

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8031
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het landschappelijk bodemonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er geen intacte podzolbodem of andere begraven bodem werd aangetroffen. Bij alle boringen werden er antropogene en natuurlijke verstoringen vastgesteld. Gezien de graad van verstoring en de lokalisatie van de sedimenten op de alluviale vlakte van de Leie is de stratigrafische positie van mogelijke relevante steentijdartefacten hoogstwaarschijnlijk verplaatst of verstoord, dit heeft als gevolg dat er een laag potentieel van gepreserveerde steentijdsporen/artefactensite aanwezig is.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd er binnen het plangebied enkel een gracht aangetroffen. Deze gracht is op basis van het vondstenmateriaal te dateren in de late middeleeuwen of de vroegmoderne tijd. Een projectie van deze structuur op de historische kaarten gaf geen extra informatie. Verder werden geen archeologische sporen waargenomen. Dit kan worden verklaard door de eerder lage positie in het landschap en de natte ondergrond.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Grondsporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Eerste Aardstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983432 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.