waarneming

Amsterdamspoortje

archeologisch element
ID
983436
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983436

Beschrijving

De 6 proefputten die op het projectgebied zijn uitgevoerd, hebben het mogelijk gemaakt in totaal 9 kuilen, 11 paalsporen, 90 lagen en 20 muren (of muurresten) vast te leggen, maar ook talrijke fragmenten aardewerk te verzamelen. Op basis hiervan kunnen verschillende occupatiefases binnen het onderzoeksgebied worden vastgesteld.

Enkele sporen die zich vooral in de westelijke helft van het terrein bevinden, wijzen op een bewoning van vóór de 14de eeuw. Het betreft enkele kuilen en ophogingspakketten. Het aardewerk in een ophogingspakket en een paalspoor bevestigen eveneens een datering vóór de 14de eeuw.
Op één van de profielen werd een mogelijke cultuurlaag waargenomen die op de moederbodem rust en het oorspronkelijke gebruik van het terrein suggereert als landbouwgrond rond de 12de-13de eeuw (vóór de uitbreiding van de stad).

Aardewerk gevonden in verschillende sporen en lagen bevestigen tevens de bewoning van de site vanaf de 14de eeuw in samenhang met de uitbreiding van de stad Kortrijk naar de wijk Overleie. De context van bepaalde sporen toont het gebruik aan van grijs aardewerk evenals rood geglazuurd aardewerk dat bloeide vanaf de Late Middeleeuwen. Onder de muren van 't Huys St. Fournier werden resten van zeer slecht bewaarde muren aangetroffen. Deze muren bestaan uit (waarschijnlijk hergebruikte) brokken baksteen en zandmortel die eveneens uit de middeleeuwen dateren.

Muurwerk met kalkmortel uit de Nieuwe Tijd werden eveneens aangetroffen. Op het perceel Overleiestraat 62 kunnen de resten van muren in verband worden gebracht met 't Huys St. Fournier, dat in de Nieuwe Tijd op dit perceel was gevestigd, zoals wordt bevestigd door de Deventerkaart uit de 16de eeuw. Een vloer en de muren ten zuiden van werkput 4 behoren ook tot deze periode. Er werd een waterput met bijhorende insteek gedeeltelijk aangetroffen. De gevonden fragmenten van aardewerk zijn representatief voor tafelgerei vanaf de 16de eeuw. Een andere waterput werd gedeeltelijk aangetroffen ten oosten van het terrein. Het aardewerk dat in de vulling is aangetroffen, getuigt van de bewoning  tijdens de Nieuwe Tijd.

Het terreinonderzoek bracht een reeks recente muren aan het licht, die verband houden met een bouwfase van de beluiken en andere woningen die gelegen zijn aan Overleiestraat 62 en achter het Amsterdamspoortje. Het gebruik van cement als mortel op deze muren maakt het mogelijk deze baksteenstructuren in de moderne periode (19de – 20ste eeuw) te plaatsen. De kleipijpen die zijn gevonden, getuigen ook van de bewoning van de wijk Overleie door de bewoners in de 19de en 20stee eeuw.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bewoning vanaf 14de eeuw

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels, kuilen, muurresten, ophogingslagen, paalsporen, vaatwerk, waterputten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Bewoning vanaf 16de eeuw

Datering: nieuwe tijd
Typologie: kuilen, muurresten, ophogingslagen, vaatwerk, vloeren, waterputten
Context: woonhuizen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Bewoning vóór 14de eeuw

Datering: 13de eeuw, volle middeleeuwen
Typologie: cultuurlagen, kuilen, ophogingslagen, paalsporen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Sporen nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: muurresten, ophogingslagen, vaatwerk
Context: beluiken
Materiaal: aardewerk, pijpaarde
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Kortrijk

  • Is gerelateerd aan
    Beluik


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Amsterdamspoortje [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983436 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.