waarneming

Oever 14

archeologisch element
ID
983444
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983444

Beschrijving

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek werd voor het plangebied een hoge verwachting opgesteld voor de aanwezigheid van resten van historische bebouwing uit de 15de eeuw. Maar ook de aan- of afwezigheid van resten en vondsten uit ouderen periodes kon op basis van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem niet bepaald worden. Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem werd daarom noodzakelijk bevonden.

Tijdens het proefputtenonderzoek werden muurresten uit de late middeleeuwen, 19de- en 20ste eeuw aangetroffen. De aangetroffen resten
komen deels overeen met de gegevens uit het primitief kadaster. Er zijn echter ook duidelijk oudere resten van bewoning aangetroffen. Enkele muurresten zijn mogelijke restanten van de kerk van de Minderbroeders. Resten uit de nieuwste tijd werden aangetroffen vanaf een diepte van ca. 25 tot 50 cm onder het maaiveldniveau. Resten uit de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd zijn te vinden vanaf een diepte van ca. 86 cm onder het maaiveldniveau. De vondsten dateren uit de late middeleeuwen tot de nieuwste tijd. Het gaat hoofdzakelijk om keukengerei.


Bron: REYNS N. 2022: Nota: Antwerpen – Oever, Rapporten All-Archeo bv 1385, Bornem.
Auteurs: Hertoghs, Sarah
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Muurresten

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw, late middeleeuwen
Typologie: muurresten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oever 14 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983444 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.