waarneming

Moerstraat 56 – Leeuwstraat 3

archeologisch element
ID
983446
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983446

Beschrijving

Tijdens het proefputtenonderzoek zijn sporen en vondsten aangetroffen gaande van de 12de/13de eeuw tot de 21ste eeuw.

Het oudste spoor kan aan de hand van het vondstmateriaal geplaatst worden in de 12de – late 13de eeuw. Het is onduidelijk of we hier te maken hebben met de aanzet van een gracht, kuil of een waterhoudende structuur. Het wordt doorsneden door een klein kuiltje met heterogene organische vulling dat een groot aantal vondsten opleverde en dat kan geplaats worden in de 13de eeuw. 

Een ander spoor leverde een aantal vondsten op die ruim in de late middeleeuwen kan geplaatst worden (13de -15de eeuw). Het is onduidelijk om welke type spoor het hier gaat.

Het terrein heeft sterk geleden onder de antropogene activiteiten die er hebben plaatsgevonden in de nieuwe tijd (16de-18de eeuw). Heel wat kuilen verstoren het aanwezige bodemarchief. In hun vulling bevindt zich bouwpuin en heel beperkt wat aardewerk.

Ook de nieuwste tijd (19de-21ste eeuw) heeft zijn sporen nagelaten in het projectgebied. Aanwezige sporen tonen een sterk ingrijpen in de bodem gedurende de 2e helft van de 20ste eeuw.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bvba

Nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: bouwmaterialen, kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Sporen 12de-13de eeuw

Datering: 12de eeuw, 13de eeuw
Typologie: kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Sporen late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Brugge - oudste kern

  • Is deel van
    Historische stadskern van Brugge


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Moerstraat 56 – Leeuwstraat 3 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983446 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.