waarneming

Lietersberg

archeologisch element
ID
983456
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983456

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8033
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd slechts 1 spoor geregistreerd. Het spoor situeert zich in het noorden van het projectgebied, centraal in sleuf 1. Het spoor tekende zich af als een rechthoek van circa 40 cm bij 60 cm. De vulling was donkergrijs en bevatte brokjes baksteen en dierlijk bot. Door de aard van de vulling en de scherpe aflijning wordt het spoor gesitueerd in de nieuwe/nieuwste tijd.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lietersberg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983456 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.