waarneming

Molenkouterstraat en Rozestraat

archeologisch element
ID
983471
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983471

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8092
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Alles 67 stalen van het verkennend archeologisch booronderzoek werden gezeefd. Er zijn in totaal 24 zeefresidu’s voor stalen bij de basis van de bouwvoor (Ap-horizont), 17 zeefresidu’s voor stalen uit de B/BC/AB-horizont, en 26 zeefresidu’s voor stalen uit de top van het moedermateriaal (C-horizont). De zeefresidu’s vertonen per archeologisch relevant niveau (basis Ap, B/AB/BC, top C) een vrij gelijkaardige samenstelling in de drie onderzoekszones binnen het projectgebied. In elk zeefresidu, en dus in elk archeologisch relevant niveau werd een grindfractie aangetroffen binnen het laat-pleistoceen eolisch dekzand. Wat betreft de antropogene inclusies komt in de meeste zeefresidu’s slechts een zeer kleine fractie houtskool, steenkoolgruis en baksteenrestjes voor. Wat betreft steentijdindicatoren werden alle verkennende archeologische boringen negatief bevonden: noch lithische artefacten, noch ecofacten werden aangetroffen in de zeefresidu’s van alle bemonsterde archeologisch relevante niveaus.

Binnen het onderzoeksgebied werden tijdens het proefsleuvenonderzoek slechts 2 archeologische sporen geregistreerd in de vorm van greppels. Deze greppels worden op basis van het weinige aardewerk gedateerd in de 16de-17de eeuw. In een windval werd 1 wandfragment handgevormd aardewerk (ijzertijd-vroeg-Romeins) aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

IJzertijd scherf

Datering: ijzertijd, Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Nieuwe tijd greppels

Datering: 16de eeuw, 17de eeuw
Typologie: greppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Molenkouterstraat en Rozestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983471 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.