waarneming

Bruggestraat StaHo schoolcomplex - fase 1

archeologisch element
ID
983472
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983472

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8188
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor sloop- en nieuwbouwwerken, vond binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek plaats bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. 

De 5 landschappelijke boringen vertoonden een sterk antropogeen verstoorde bodem. Overal is een A/C-bodemprofiel zichtbaar waarbij de toplaag van de C-horizont in 4 boringen antropogeen verstoord en afgetopt is. De resten van de oorspronkelijke C-horizont vertonen een duidelijk alluviaal
sedimentatiepatroon.

De bodemprofielen in de proefsleuven bevestigen de antropogene verstoring van het projectgebied. Aan de noordzijde van het terrein is een kleiige bodem met reductieverschijnselen en rivierkeien vastgesteld. Meer naar het zuiden toe is de bodem zandlemiger met oxydatieverschijnselen. Vermoedelijk ligt het terrein op de overgang tussen de noordelijke Zarrenbeekvallei.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn twee spoornummers uitgedeeld. Het betreft twee bakstenen muurrestanten aan de zuidwestelijke kant van het terrein, wellicht te dateren in de nieuwste tijd. Vondsten waren niet aanwezig. Verder zijn heel wat verstoringen vastgesteld. 

 

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

20ste eeuw

Datering: 20ste eeuw
Typologie: kloosters, muurresten
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Klooster en school van de zusters maricolen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bruggestraat StaHo schoolcomplex - fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983472 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.