waarneming

Achthoek

archeologisch element
ID
983475
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983475

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8211
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem bracht één perceelsgracht aan het licht, naar alle waarschijnlijkheid te dateren in de Late middeleeuwen tot Nieuwe tijd. De andere greppelsegmenten die aangetroffen werden konden niet gedateerd worden.

Binnen het onderzoeksgebied werd een natte licht lemige zandgrond waargenomen met een verweerde postpodzol. 

De prospectie met ingreep in de bodem leverde het bewijs dat de gronden vermoedelijk lang in gebruik waren als akkerland. Het potentieel tot kennisvermeerdering van de waargenomen archeologische sporen werd als dermate laag ingeschat dat er geen vervolgonderzoek werd geadviseerd.


Auteurs: Derweduwen, Natascha
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Perceelsgreppel

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Achthoek [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983475 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.