waarneming

Mariastraat 38

archeologisch element
ID
983482
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983482

Beschrijving

Het oudste vastgestelde spoor betreft een puinig uitbraakspoor. Het spoor manifesteerde zich als een puinige laag met brokken Doornikse kalksteen en kalkmortel. De aard van het spoor doet wel vermoeden dat we hier te maken hebben met een uitbraakspoor van het stenen romeinse castellum vanaf het midden van de 3de eeuw (vanaf de derde kampfase).

Een volgende fase waarvan sporen werden aangetroffen binnen het plangebied is de vol-laat middeleeuwse periode. De verschillende pakketten kunnen als laatmiddeleeuwse opvullings- en ophogingspakketten worden geïnterpreteerd. Het romeinse materiaal moet mogelijks als intrusief worden beschouwd. In de laag S1 werden enkele kuilen uitgegraven die werden opgevuld met afval. Andere typische achtererfstructuren (waterputten, beerputten, …) ontbraken, evenals de verwachte middeleeuwse funderingen en/of vloeren.

In het noorden van de proefput werd een scherpe aflijning waargenomen, het bleek een diep ingegraven kuil met verspit materiaal. Op een hoger niveau werd nog een restant van een noord-zuid rommelige fundering opgetekend die op een 16de – 17de eeuws ophogingspakket lag. Als laatste kunnen twee 19de – 20ste eeuwse ophogingspakketten vermeld worden in proefput 2.

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Nieuwe tijd

Typologie: funderingsgreppels, ophogingslagen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: ophogingslagen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Romeinse tijd

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, castella, funderingsgreppels, muurresten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, Doornikse kalksteen, mortel
Gebeurtenis:

Beschrijving:
'Uitbraakspoor'

Volle - late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: kuilen, ophogingslagen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk)
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Oudenburg


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Mariastraat 38 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983482 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.