waarneming

Dagmoedstraat

archeologisch element
ID
983491
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983491

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7911
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Alle landschappelijke boringen toonden een gelijkaardige bodemopbouw met een losse Ap-horizont bestaande uit bruine leem van ca. 15-20cm dik met daaronder een geelbruine overgangshorizont bestaande uit leem met iets meer structuur. Vervolgens werd op ca. 60-70cm diepte de licht gevlekte textuur B-horizont aangetroffen bestaande uit zware (kleirijke) bruine leem met redelijk goed ontwikkelde polyedrische structuur en kleihuidjes (coatings). Concluderend tonen de landschappelijke boringen over het gehele terrein, en onder de grondstockage, een bodem waarin archeologie kan worden teruggevonden. Doordat een Bt-horizont bewaard is, is er een verwachting naar zowel steentijd- als sporensites.

Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werd geen enkel steentijdartefact aangetroffen, noch andere archeologische relevante vondsten.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn geen vondsten, (antropogene) archeologisch relevante sporen en structuren aangetroffen. Het veldwerk leverde slechts een groot aantal natuurlijke en antropogene sporen van recente aard op die in verband kunnen gebracht worden met het voormalige gebruik van het onderzoeksgebied als akker- en/of weiland.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dagmoedstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983491 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.