waarneming

Baatmeers

archeologisch element
ID
983494
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983494

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7908
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de aanleg van een nieuw waterleidingtracé tussen Opwijk en Gijzegem in de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen vond een landschappelijk bodemonderzoek en een verkennend archeologisch booronderzoek plaats. Langs het 8,2km lange tracé wordt een nieuwe waterleiding gepland die voor grote delen in een open sleuf wordt aangelegd.

Tijdens het archeologisch booronderzoek werd in advieszone 2 handgevormd aardewerk aangetroffen. Dit aardewerk maakt een relatief homogene indruk en is slechts over een beperkte oppervlakte ingezameld. Dit maakt het waarschijnlijk dat in of in de onmiddellijke nabijheid van het plangebied in advieszone 2 een nederzetting, mogelijk uit de vroege ijzertijd, aanwezig is.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Handgevormd aardewerk

Datering: vroege ijzertijd
Typologie: losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Baatmeers [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983494 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.