waarneming

Bergenstraat

archeologisch element
ID
983503
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983503

Beschrijving

Tijdens een proefsleuvenonderzoek bleek deze locatie sterk verstoord te zijn door landbouwwerkzaamheden. Desalniettemin zijn er nog paalsporen bewaard waarvan de datering onduidelijk is, maar die op basis van hun uitzicht pre-middeleeuws lijken te zijn. Tevens zijn greppels gevonden, waarvan er minstens één uit de nieuwe tijd dateert. Er zijn geen aanwijzingen voor steentijdartefactensites.


Auteurs: Debruyne, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppels

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
in 1 greppel zat oxiderend gebakken geglazuurd aardewerk uit de nieuwe tijd

Paalsporen

Typologie: paalsporen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
datering onduidelijk, houtskoolstalen genomen maar nog niet gedateerd

Resultaten van het verkennend booronderzoek

Gebeurtenis:

Beschrijving:
geen indicatoren voor steentijdartefactensites

Verstoringen door recente landbouwactiviteiten

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen, ploegsporen, spitsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
sterke verstoring door grondbewerking in de nieuwste tijd: ploegsporen, 'kulter'sporen, kuilen en drainagebuizen


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bergenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983503 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.