waarneming

Militair kamp circa 1641

archeologisch element
ID
983504
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983504

Beschrijving

Het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden en haar bondgenoten sloegen in de eerste helft van de zeventiende eeuw hun tenten op rondom de stad Lokeren. Hun aanwezigheid heeft betrekking op een beslissende fase in de Tachtigjarige Oorlog. De Hollandse Republiek sloot een verbond met Frankrijk met de bedoeling Hulst en Hulster Ambacht, op dat ogenblik in handen van het Spaanse Leger, te heroveren, wat uiteindelijk in 1645 lukte. Een militaire kaart uit 1645 geeft een beeld van de opstelling van het kamp met daarrond een circumvallatielinie om het kamp te beschermen tegen vijandige aanvallen. Uit de aanwezigheid van de maarschalk de Gramont leiden we af dat de militaire aanwezigheid zich situeerde ergens tussen 1641 - 1645. De prins van Oranje en zijn generale staf had haar hoofdkwartier in het centrum van de stad. 

Bij opgravingen in 2011 door BAAC Vlaanderen te Lokeren, Veldstraat, 'Hoedhaar', werden verschillende tonwaterputten en vondsten teruggevonden die in verband gebracht kunnen worden met dit kamp. In de tonwaterputten werden fragmenten van houten geweerkolven, een baardmankruikje in Raeren steengoed en bewerkte benen plaatjes teruggevonden. De waterputten wijzen op de aanwezigheid van een militaire kampplaats uit de late 16de of vroege 17de eeuw, zoals ook aangegeven op de militaire kaart van 1645. De inplanting van de waterputten is volgens een regelmatig patroon gebeurd met een onderlinge afstand van ca. 10m.


Bron: ACKE B., BRACKE M. & WYNS G. 2019: Archeologienota Lokeren Heilig Hartlaan, Moerbeke-Waas, (online) https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/11780 [geraadpleegd 05/04/2022]., Oorlogskaart; Lokeren, opstelling van het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden onder leiding van Prins Willem, de Heer van Brederode en Maarschalk Grammont, door J. Rhichman, 1645, collectie Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, inventarisnummer K 483. (online) https://waaserfgoed.be/Detail/objects/23991# [geraadpleegd 05/04/2022]
Auteurs: Bracke, Maarten; Brion, Marc
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Militair kamp

Datering: eerste helft 17de eeuw
Typologie: lineaire verdedigingswerken, linies, militaire kampen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het kamp bevond zich langs de zuidelijke zijde van de stad en sloot zowel in het oosten als in het westen aan op de Durme. De legerleiding had haar hoofdkwartier in het centrum van de stad. Hierbij waren onder andere aanwezig: de prins Willem van Oranje, Maarschalk de Gramont, Cromwell, Chatillon, ...


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Militair kamp circa 1641 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983504 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.