waarneming

Sint-Niklaasstraat 131

archeologisch element
ID
983505
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983505

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8213
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden slechts twee bodemsporen aangetroffen. Het betreft twee grachten, die waarschijnlijk eerder in de nieuwste tijd gedateerd dienen te worden, en meer bepaald 19de-eeuwse perceelsgrachten. Het projectgebied was grotendeels verstoord, maar ook in de niet verstoorde zones werden geen archeologische waarden aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie Tienen

Perceelsgreppels

Datering: 19de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Niklaasstraat 131 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983505 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.