waarneming

Tragel 44

archeologisch element
ID
983515
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983515

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7919
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Landschappelijke boringen hebben uitgewezen dat de zone sterk verstoord is. Ca. 2400 m² ervan is opgehoogd voor >1,5 à 2 m, echter op een hoogte van ca. +8.8 m TAW (maaiveld te noorden van de ophoging) eindigen de ophogingspakketten en beginnen de verstoringen die wijzen op afgravingen in het verleden. Deze verstoringen gaan tot >126 cm beneden het maaiveld.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Tragel 44 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983515 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.