waarneming

Muizenstraat

archeologisch element
ID
983538
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983538

Beschrijving

Er werd tijdens het landschappelijk booronderzoek geen archeologisch relevante, intacte (paleo)bodem aangetroffen. De oorspronkelijk aanwezige horizontsequentie van de paleobodem (podzolbodem) ontbreekt, wellicht ten gevolge van historische agrarische activiteiten (landbewerking). Dit maakt dat er geen sprake kan zijn van een in situ bewaring van steentijdartefactensites binnen de contouren van het vergunningsgebied.

Er werden drie sporen aangetroffen, namelijk één greppel en twee grachten. De scherpe aflijningen en de donkergekleurde vullingen suggereren een relatief recente datering, ten vroegste uit de Nieuwe Tijd. Eén van de grachten kan worden gerelateerd aan een perceelsgrens die is ingetekend op de topografische kaarten uit 1969 en 1981. Er werden geen vondsten aangetroffen in associatie met bodemsporen. In de antropogene bovengrond zijn wel enkele aardewerkfragmenten uit de 15de tot 17de waargenomen. Daarnaast werd een locatie aangetroffen met sintels welke niet werden aangetroffen in een spoor. Metaaldetectie (tijdens het verdiepen in de antropogene bovengrond) leverde verder geen relevante artefacten op.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Losse vondsten

Datering: nieuwe tijd
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Muizenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983538 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.