waarneming

Weggevoerdenstraat

archeologisch element
ID
983544
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983544

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7928
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek werd nergens een textuur B-horizont, E-horizont of andere stratigrafische eenheden aangeboord waarbinnen een steentijdsite aanwezig kan zijn. Dit maakt dat de kans op het aantreffen van in situ bewaarde steentijdsites laag wordt ingeschat.

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat er geen archeologische site aanwezig is binnen het plangebied. Er werden geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen. Vooral in het noorden waren vrij grote verstoringen aanwezig.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Weggevoerdenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983544 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.