waarneming

Kasteeldreef

archeologisch element
ID
983552
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983552

Beschrijving

Naar aanleiding van de herinrichting van het provinciaal domein Fort van Beieren werden verschillende paden in het domein heraangelegd. Daarbij werden muurresten ontdekt. De provincie meldde de vondst via de toevalsvondstenapplicatie en RAAP België voerde een archeologisch onderzoek uit.

Bij het onderzoek werden verschillende muurstructuren en (puin)lagen van het kasteel blootgelegd. Concreet werden de restanten van een gebouwstructuur vastgesteld, die minstens 3 verschillende ruimtes gehad heeft. Deze restanten kunnen tevens in minstens twee fasen onderverdeeld worden. De kern van het gebouw dateert wellicht uit de 18de eeuw of vroeger, verder is een (ver)bouwfase uit 1897 aangesneden. Bij lokaal verdiepen naar een tweede vlak, ten behoeve van de aanleg van een waterleiding, werd in het centrale deel van het gebouw nog een intacte vloer aangesneden. Een dateerbaar fragment Westerwald-steengoed van onder dit vloerniveau geeft een terminus post quem van de 2de helft van de 17de eeuw voor deze vloer. Concrete dateerbare elementen ontbreken. Een algemene datering is gezien het beperkte onderzoeksvlak vooral aangewezen op vergelijkingen met historisch-cartografisch bronmateriaal.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Funderingen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: bouwmaterialen, kastelen (woningen), muurresten, puinlagen, vaatwerk, vloeren
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasteeldreef [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983552 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.