waarneming

Boomgaard van het Fort van Beieren

archeologisch element
ID
983554
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983554

Beschrijving

De opdrachtgever provincie West-Vlaanderen plande een tijdelijk slibbekken binnen het provinciedomein Fort van Beieren te Koolkerke. Voorafgaand moest een archeologisch vooronderzoek gebeuren.

In totaal werden op het te onderzoeken terrein 92 spoornummers uitgeschreven. Waargenomen antropogene sporen betreffen grachten en greppels (38), kuilen (39), muren (6), uitbraaksporen (4), een weg (2), puinlagen (2), een hek (1) en recente verstoringen. Hieruit kunnen 3 gebouwstructuren afgeleid worden. Waarvan 1 structuur terug te brengen is tot het omwalde kasteelgoed Ter Stappen, afgebroken in 1956. De 2 andere structuren kunnen op basis van het vondstmateriaal gedateerd worden in de vroegmoderne tijd. Daarnaast is ook een duidelijke perceleringsgracht gedetermineerd, weergegeven op een kaart uit 1777.

Tijdens dit proefsleuvenonderzoek werden in totaal 54 vondsten gerecupereerd, welke kunnen onderverdeeld worden in vaatwerk, bouwmateriaal, glas  metaal, bot, oesterschelpen  natuursteen  een slak en plastiek. Deze kunnen gedateerd worden vanaf de late middeleeuwen tot en met de nieuwste tijd.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Vroeg-moderne sporen

Datering: 18de eeuw
Typologie: bevestigingselementen, bouwmaterialen, grachten (infrastructuur), greppels, hekken, kuilen, muurresten, perceelsgreppels, puinlagen, uitrusting voor dieren, vaatwerk, wegen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), glas, metaal, natuursteen, plastic, schelp, steengoed
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Boomgaard van het Fort van Beieren [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983554 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.