waarneming

Namenstraat

archeologisch element
ID
983558
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983558

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8219
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Er werden in totaal twee relevante bodemsporen teruggevonden. Het gaat hierbij om een houtskoolmeiler en een greppel. Voor de greppel kon geen periode bepaald worden, maar de houtskoolmeiler wordt op basis van vormelijke kenmerken algemeen in de IJzertijd/Romeinse Periode gedateerd. Dergelijke houtskoolmeilers worden slechts zelden in associatie met een nederzettingscontext teruggevonden. Doorgaans worden deze teruggevonden in een oud boslandschap waar hout geëxploiteerd en verwerkt werd tot houtskool teneinde de productiviteit en rendement van het gekapte hout te verhogen. De houtskoolmeiler kan in een breder perspectief geplaatst worden aangezien de omgeving oorspronkelijk in het verdwenen Kolenbos gelegen is. Dit verdwenen oerbos werd tijdens de Romeinse periode intensief geëxploiteerd en ontgonnen. Van een specifieke context/vindplaats met meerdere grondsporen is geen sprake.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Terra Engineering & Consultancy (TEC)

Houtskoolmeiler

Datering: ijzertijd, Romeinse tijd
Typologie: meilers
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Overige sporen

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Namenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983558 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.