waarneming

Mortagnestraat

archeologisch element
ID
983559
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983559

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7931
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden organische lagen (mogelijk veen) aangetroffen in het noordelijke gedeelte van het onderzoeksgebied, hier is het mogelijk dat er zich in situ artefacten bevinden en is er potentieel op de aanwezigheid van een archeologische artefactensite.

Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek zijn echter geen lithische, noch andere archeologische indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische steentijdsite. De afwezigheid van steentijdresten en sporen binnen het studiegebied kan verklaard worden door de ligging en ondergrond van het studiegebied.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. Wel werd er verstoring aangetroffen. Er werd een recente kuil aangetroffen en een drainagebuis aangesneden. Op historische kaarten vanaf de 18de eeuw is te zien dat het terrein steeds onbebouwd is gebleven.
Het was gelegen in nat, drassig gebied. Op de Ferrariskaart is te zien dat de Bauterbrugbeek door het studiegebied loopt. Deze werd vermoedelijk vanaf de 19de eeuw overwelfd en pas met de aanleg van de recente gracht terug gedeeltelijk opengelegd. Het terrein is in gebruik als ‘woeste grond’ op de Ferrariskaart en werd vermoedelijk als hooiland en gebied voor houtkap gebruikt.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Mortagnestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983559 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.