waarneming

Oever 16

archeologisch element
ID
983560
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983560

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw- en renovatiewerken, vond binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek plaats in de vorm van kelderregistratie en proefputten. 

Tijdens de kelderregistratie zijn twee ruimten met een tongewelf gedateerd in de tweede helft van de 15de eeuw. Een derde ruimte dateert vermoedelijk uit de eerste helft van de 16de eeuw wat gestaafd wordt door historisch kaartmateriaal. Het originele tongewelf is echter verdwenen na 20ste-eeuwse aanpassingen. Een andere kelder lijkt een spolia te zijn waarbij ouder materiaal uit de 15de en 16de eeuw herbruikt werd.

Uit de zes proefputten en bodemprofielen bleek het relevante archeologische niveau zich te situeren tussen de 20 cm en dieper dan 115 cm onder de bestaande keldervloeren. Nergens werd de moederbodem vastgesteld. In de zes proefputten verspreid in over het onderzoeksgebied werden archeologische sporen aangetroffen. Het betreft enerzijds bakstenen structuren waaronder voornamelijk muren en vloeren en ook een bakstenen(water)put en anderzijds grondsporen in de vorm van lagen, vermoedelijk opvullings-en ophogingslagen. De archeologische sporen en vondsten dateren de periode van de middeleeuwen tot de nieuwe en nieuwste tijd. De aangetroffen muren en vloeren langs Oever 16 zijn met zekerheid in verband te brengen met de laatmiddeleeuwse en zestiende-eeuwse bebouwing die er gestaan heeft, wat gekend is op basis van de historische cartografie en op basis van de geregistreerde laat-15de-eeuwse en 16de-eeuwse bewaarde kelders op deze locatie.

De aangetroffen vondsten tijdens het proefputtenonderzoek bestaan hoofdzakelijk uit aardewerk en in zeer beperkte mate uit dierlijk bot en één glazen vondst. Het aangetroffen aardewerk tijdens het onderzoek was hoofdzakelijk afkomstig uit ophogings-of opvullagen. Het betrof grijs, rood, rood-geglazuurd aardewerk en in mindere mate steengoed en Maaslands wit aardewerk. Het aardewerk dateert hoofdzakelijk uit de periode van de volle tot de late middeleeuwen en in mindere mate uit de nieuwe tijd. De gevonden volledige bierfles dateert uit de nieuwste tijd, uit de periode tussen 1895 en 1934.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: kelders, muurresten, ophogingslagen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Nieuwe tijd

Datering: 16de eeuw
Typologie: kelders, muurresten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Nieuwste tijd

Datering: 19de eeuw
Typologie: kelders, vaatwerk, waterputten
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Antwerpen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oever 16 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983560 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.