waarneming

Veeweidestraat

archeologisch element
ID
983563
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983563

Beschrijving

Op het terrein werden negen bodemsporen waargenomen. Het gaat in de meeste gevallen om segmenten van greppels. De oriƫntatie van de greppels suggereert een functie als afwateringssysteem. Verder is onder de teelaarde een (ca. 30 cm diep bewaarde) sedimentlaag met een bijmenging van fragmentarisch postmiddeleeuws vondstmateriaal aangesneden. Daarnaast werden twee kuilen aangetroffen. Het gaat hier om een krengbegraving van hond of kat. De andere kuil werd gekenmerkt door een roestbruine vulling waarin brokjes van een ijzeren voorwerp (projectielresten uit WO II?) zijn aangetroffen. Tenslotte is in de zuidoostelijke hoek van het terrein is met behulp van de metaaldetector een ontstekerfragment van een granaat (Md1) uit WO II aangetroffen in de ploeglaag.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Aardewerk

Datering: nieuwe tijd
Typologie: losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het gaat om (kleine) fragmenten van rood geglazuurd aardewerk, faience, industrieel wit aardewerk en steengoed.

Afwateringsgreppels

Typologie: afwateringsgreppels
Gebeurtenis:

Krengbegraving

Typologie: krengbegravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een recent krenggraf van een klein (huis)dier, mogelijk een kat of hond.

Munitie WO II

Datering: WO II
Typologie: kuilen, wapens en munitie
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het gaat om een ontstekerfragment van een granaat en een kuil met brokjes van een ijzeren voorwerp.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Veeweidestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983563 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.