waarneming

Bilzerweg VII

archeologisch element
ID
983566
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983566

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7948
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het terrein werd onderworpen aan een landschappelijk booronderzoek, een vlakdekkende metaaldetectie, een verkennend booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. De metaaldetectie leverde enkel materiaal op uit WO II en later. Het verkennend booronderzoek gaf enkel materiaal uit de Nieuwe Tijd en later maar uit de proefsleuven kon wel een artefact als vlakvondst gedetecteerd worden. De greppels en gracht die aangetroffen werden in het proefsleuvenonderzoek leverde geen dateerbaar materiaal op.


Auteurs: Vanderhoydonck, Ingrid
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Fragmenten obus

Datering: WO II
Typologie: wapens en munitie
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Greppels

Typologie: afwateringsgreppels, ontwateringsgrachten
Gebeurtenis:

Kling Neolithicum

Datering: neolithicum
Materiaal: lithisch materiaal

Musketkogel

Datering: nieuwe tijd
Typologie: wapens en munitie
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bilzerweg VII [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983566 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.