waarneming

Broekstraat

archeologisch element
ID
983568
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983568

Beschrijving

Er werden 37 verkennende boringen uitgevoerd die geen steentijdartefacten opleverden maar wel houtskool, steenkool, Daarna werden 6 proefsleuven en 3 kijkvensters gegraven. Deze leverden sporen op (kuilen, paalkuilen en een waterput). Er werd geen materiaal aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

mogelijk erf uit de Nieuwe Tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen, waterputten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden, op baksteenfragmenten na, geen vondsten aangetroffen. Qua sporen zijn er een grote hoeveelheid greppels gedetecteerd waarvan er een aantal doorlopen in meerdere sleuven. Een aantal greppels kan mogelijk gelinkt worden aan historisch kaartmateriaal. Er werden ook een aantal kuilen, paalkuilen en een waterput aangetroffen. Mogelijk werd ook een tweede waterput of -kuil gedetecteerd.

verkennende boringen

Typologie: losse vondsten
Materiaal: aardewerk, houtskool, pijpaarde, steenkool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd tijdens de verkennende boringen houtskool, steenkool, baksteen, natuursteen, natuurlijk lithisch materiaal en aardewerk (Siegburgscherven) en een stuk van een pijp aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Broekstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983568 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.