waarneming

Averegtenlaan

archeologisch element
ID
983572
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983572

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, vond binnen het plangebied een proefsleuvenonderzoek plaats. Dit leverde sporen uit de ijzertijd op.

De hoogtewaarden van het terrein fluctueren tussen 16,5 m TAW in het noorden en 20,9 m TAW in het zuiden. Het grootste gedeelte van het projectgebied valt samen met Sbm-gronden. 

De bodemprofielen toonden aan dat over een groot deel van het terrein nog een bewaarde B-horizont voorkwam onder een verploegde A-horizont. Deze
Ap-horizont was op grote delen van het terrein 30 à 60 cm dik. Op enkele plaatsen was er geen B-horizont meer aanwezig en werd de C-horizont rechtstreeks onder de A-horizont of onder een verstoringslaag. Er zijn drie pedogenetische zones te onderscheiden. Het archeologisch vlak lag tussen de 30 en 88 cm onder het maaiveld.

Tijdens de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek werden verspreid over het terrein in totaal 139 sporen waargenomen: 61 paalkuilen, 4 greppels, 20 kuilen, 1 waterput of -kuil, 31 recente sporen (meestal in verband te brengen met een boomkwekerij) en 20 natuurlijke sporen. Voorlopig zijn 2 structuren afgebakend. De meeste sporen zijn op basis van kleur en vondsten in de ijzertijd gedateerd. Twee losse vondsten wijzen op een mogelijk volmiddeleeuws landgebruik. 

Het vondstenmateriaal is eerder schaars en omvat 30 scherven aardewerk waarvan slechts twee scherven in de volle middeleeuwen te dateren zijn. De overige scherven betreft handgevormd aardewerk uit de ijzertijd. Metaaldetectie leverde geen extra vondsten op. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie Tienen

Grondsporen ijzertijd

Datering: ijzertijd
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalkuilen, vaatwerk, waterkuilen, waterputten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Grondsporen recent

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen
Context: boomgaarden
Gebeurtenis:

Volle middeleeuwen

Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Averegtenlaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983572 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.