waarneming

Diepmeerstraat 82-88

archeologisch element
ID
983588
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983588

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7935
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Uit het landschappelijk bodemonderzoek is gebleken dat de bodem een matige tot slechte bewaring bleek te kennen door beperkte erosieve processen. Over het hele terrein werd een A-C bodemopbouw vastgesteld. Het onderzoeksgebied kent bijgevolg slechts een laag potentieel op goed bewaarde steentijd artefactensites.

Het proefsleuvenonderzoek geeft aan dat op het terrein voornamelijk natuurlijke sporen aanwezig zijn. Er werd slechts één spoor van antropogene oorsprong aangetroffen. Het betreft een ploegspoor uit de nieuwe tot de nieuwste tijd. Het is te relateren aan landbouwactiviteiten. Er werden geen vondsten aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Grondsporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: ploegsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Diepmeerstraat 82-88 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983588 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.