waarneming

RVK Willebringen Weg 44

archeologisch element
ID
983589
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983589

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7936
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen archeologische sporen en/of artefacten aangetroffen. De bodemkundige situatie kwam overeen met het uitgevoerde landschappelijk bodemonderzoek van de archeologienota. Het vlak werd aangelegd net onder het colluvium of waar nodig iets dieper, om een goed zicht op eventueel aanwezige sporen te bekomen. In het onderzoeksgebied werden dus geen archeologische sporen en/of artefacten aangetroffen die wijzen op oudere bewoning. Indien aanwezig, bevinden deze zich hoger in het naburige landschap. Er werden ook geen sporen aangetroffen die verband houden met oude vliegveld dat in gebruik was tot 1945.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Context: colluviale processen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: RVK Willebringen Weg 44 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983589 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.