waarneming

Diepenbekerweg Fase 2

archeologisch element
ID
983594
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983594

Beschrijving

De tweede fase van het proefsleuvenonderzoek bracht vier sporen aan het licht, allen van een antropogene aard. Twee sporen werden geĆÆnterpreteerd als oude perceelsgreppels, die aangeduid zijn op de Atlas Der Buurtwegen (ca. 1840). De andere twee sporen zijn ondiep bewaarde vierkante kuilen. Het ontbreken van vondsten maakt dat de sporen niet exact gedateerd kunnen worden. De steenkoolbijmenging wijst echter op een postmiddeleeuwse datering. Doordat beide sporen slechts ca. 15 cm diep bewaard zijn, is wel aantoonbaar dat het hier slechts om onderkanten van sporen gaat en het grootste deel van de sporen reeds vergraven is door de aanwezige verstoringen. Er kan geconcludeerd worden dat er geen archeologische site op het terrein aanwezig is.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Grondsporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen, perceelsgreppels
Materiaal: steenkool
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Diepenbekerweg Fase 2 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983594 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.