waarneming

Rozenlaan

archeologisch element
ID
983598
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983598

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8191
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van wegenis-, riolerings- en omgevingswerken vond binnen enkele beperkte zones van het plangebied, een vlakdekkende opgraving plaats. 

De bodemprofielen toonden aan dat de oorspronkelijke podzol volledig afgetopt en opgenomen is in een dik plaggendek van circa 80 cm. Het aangetroffen bodemprofiel is een plaggendek direct gelegen op een C‐horizont. Binnen dit plaggendek kunnen een tweetal fasen worden onderscheden. De ouderdom van het plaggendek is niet nader te bepalen. In een deel van het plangebied is door recente verstoringen het profiel tot op een diepte van circa 1 meter volledig verstoord. 

Tijdens de opgraving zijn, buiten enkele natuurlijke vlekken en recente verstoringen, geen archeologische sporen aangetroffen. De onderzoeksresultaten hebben de verwachtingen niet ingelost. Resten van (volmiddeleeuwse) bewoning zijn niet aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rozenlaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983598 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.