waarneming

Mikhoeve

archeologisch element
ID
983601
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983601

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8163
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor sloop- en nieuwbouwwerken, vond binnen het projectgebied een proefsleuvenonderzoek plaats. 

Het terrein ligt in de alluviale vlakte van de Kleine Nete nabij een hoger gelegen terrein, en helt af in de richting van de Nijlense Beek die op 700m ten noorden van het terrein in westelijke richting stroomt en uitmondt in de Kleine Nete. Het terrein heeft een vlag hoogteverloop tussen 11.07m en 12.24m + TAW. De gekarteerde bodemtypes zijn OB en de plaggenbodems Sdmc en Scmc.

De drie bodemprofielen tonen een A/C bodemsequentie waarbij de Ap-horizont in één geval afgedekt is door een opgebracht pakket. Tussen de A- en C-horizont is een vermengde overgangslaag zichtbaar. 

In de vijf werkputten zijn in totaal 12 sporen geregistreerd. Het gaat om recente paalkuilen, greppels, verstoringen en een natuurlijk spoor. Paalsporen en greppels zijn op basis van aflijning en vulling in de nieuwe tot nieuwste tijd gedateerd. Vondsten waren niet aanwezig. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: LARes bvba

Nieuwe tot nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, paalsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Mikhoeve [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983601 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.