waarneming

Emiel Becquaertlaan 37 (fase 2)

archeologisch element
ID
983614
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983614

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7290
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor sloop- en nieuwbouwwerken, werd in opvolging van het programma van maatregelen opgemaakt tijdens fase 1, een archeologische werfbegeleiding uitgevoerd. 

Tijdens de werfbegeleiding in de vorm van een archeologische opgraving werden slechts zes sporen aangetroffen. Hiertoe behoren twee kuilen, twee resterende bodems van sporen, een recent spoor en een mogelijk natuurlijk spoor. Door het gebrek aan vondstmateriaal konden geen van de sporen gedateerd worden, met uitzondering van het recent spoor dat op basis van de sterk afgelijnde en niet uitgeloogde vulling als (sub-)recent geïnterpreteerd wordt. Bovendien was het terrein grondig verstoord door de 20ste-eeuwse bebouwing op het terrein.
Vondsten zijn niet waargenomen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Onbepaald

Typologie: kuilen

Beschrijving:
Wellicht recent


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Emiel Becquaertlaan 37 (fase 2) [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983614 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.