waarneming

Babbelse beemde

archeologisch element
ID
983621
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983621

Beschrijving

Het booronderzoek leverde 4 lithische artefacten op. Eén zone werd daarom uit de werken gehouden en blijft dus behouden in situ. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 36 bodemsporen in kaart gebracht, waarvan een deel natuurlijk en een deel antropogeen van aard. Bij laatstgenoemde bevinden zich voornamelijk greppel-/gracht- en kuilsporen. Daarnaast werd één spoor als (middeleeuwse) houtskoolmeier geïnterpreteerd. 


Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppels & kuilen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Houtskoolmeiler

Datering: middeleeuwen
Typologie: meilers, structuren voor houtskoolproductie
Gebeurtenis:

Lithische artefacten

Datering: mesolithicum
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Babbelse beemde [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983621 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.