waarneming

Vantegemstraat 29

archeologisch element
ID
983626
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983626

Beschrijving

De bodemkundige waarnemingen in het veld kwamen overeen met de kartering op de bodemkaart namelijk een Lbc bodem: een droge zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. Er werden 4 sporen opgetekend waarvan 3 werden weerhouden. Twee sporen kunnen als perceelsgrens/afwateringsgracht geïnterpreteerd worden. De grachten staan afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840). Er werd ook een brandrestengraf uit de Romeinse periode (veldgraf) aangetroffen. Dit spoor werd bemonsterd en verder onderzocht. 


Auteurs: Bot, Bart
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Brandrestengraf

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bevestigingselementen, brandrestengraven, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot, houtskool, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het brandrestengraf was rechthoekig en had een lengte en breedte van 1,75m en 0,8m. Langs de rand werd een houtskoolrijke vulling waargenomen. De centrale bruinige vulling bevatte enkele houtskoolfragmenten en vlekken versmeten moederbodem. In de houtskoolrijke vulling werd tijdens het couperen enkele kleine stukjes verbrand bot waargenomen. De houtskoolrijke vulling had een dikte van 10-16 cm. In deze vulling werden enkele scherfjes aardewerk en een spijker verzameld. Uit het brandrestengraf werden in totaal 18 scherven verzameld van een kookpot (2 rand- en 16 wandfragmenten). Het aardewerk is vrij dun en secundair verbrand, verschraald met chamotte en organisch materiaal. De pot heeft een korte opstaande rand.

Perceelsgreppels

Datering: nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vantegemstraat 29 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983626 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.