waarneming

Nederhase

archeologisch element
ID
983653
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983653

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek is vastgesteld dat de Bt horizont bewaard is gebleven, minstens ter hoogte van de perceelsgrenzen in het
oosten en westen. Bijgevolg is er een verwachting voor steentijd binnen het volledige projectgebied. Ter hoogte van het gesloopte gebouw bleek de bodem verstoord. Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werden evenwel geen steentijdartefacten aangetroffen.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden er geen archeologisch waardevolle sporen geregistreerd, de bodem bleek diep verstoord te zijn. Er werden ook geen vondsten aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nederhase [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983653 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.