waarneming

Kruisstraat

archeologisch element
ID
983656
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983656

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werd de oorspronkelijke podzolbodem in geen enkele boring teruggevonden. In elke boring kwam een AC profiel voor. De kans op het aantreffen van intacte steentijd artefactensites is daardoor zeer klein.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen archeologisch relevante sporen of vondsten aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kruisstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983656 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.