waarneming

Sneppestraat 50-56

archeologisch element
ID
983665
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983665

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 9315
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek werd een bodem met sterke antropogene invloed vastgesteld. Plaatselijk werd echter nog een gunstig bewaarde C-horizont vastgesteld op een diepte van ca. 60cm onder het huidige maaiveldniveau. Er werden geen indicaties aangeboord voor een gunstige bewaring van steentijd artefactensites.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. Het plangebied bleek in zeer grote mate verstoord te zijn ten gevolge van de voormalige bebouwing en het voormalige gebruik van het terrein. Er werden ook geen vondsten aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sneppestraat 50-56 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983665 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.