waarneming

Slingerweg Fase 2

archeologisch element
ID
983676
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983676

Beschrijving

Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werden geen lithische artefacten aangetroffen. Er zijn dan ook geen indicaties die wijzen op de aanwezigheid van een steentijd artefactensite.

Het proefsleuvenonderzoek leverde geen sporen en geen vondsten op. Het ontbreken van sporen en vondsten kan deels maken hebben met het gebruik van het terrein. De bodem was immers (beperkt) verstoord door bosbouw en landbouw (ter hoogte van het weiland). Dit kan er voor gezorgd hebben dat ondiepe archeologische sporen niet meer aanwezig zijn. Aangezien op het grootste deel van het onderzoeksgebied echter een gave tot matig gave bodem aanwezig was, lijkt er nooit een archeologische site op het onderzoeksgebied aanwezig te zijn geweest.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Slingerweg Fase 2 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983676 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.