waarneming

Kavelstructuren Meerdaalwoud

archeologisch element
ID
983702
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983702

Beschrijving

Met het hoge resolutie Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen wordt duidelijk een zuidwest – noordoost georiënteerd patroon van rechtlijnige en haaks op elkaar gelegen wallen zichtbaar. Deze wallen zijn, gemeten aan de hand van het DHMV zeer uniform qua morfologie (ca. 10 m breed, slechts enkele tientallen cm hoog), en schijnen ook qua patroon een samenhangend geheel te vormen. De hoofdzakelijk zeer rechtlijnige wallen kunnen over soms honderden meters lengte gevolgd worden, en vormen schijnbaar enkele grotere (verder onderverdeelde) rechthoekige ‘blokken’ op het hoger gelegen plateau van Meerdaalwoud.

Deze wallen dateren kennelijk van vóór het ontstaan van noord-zuid gerichte karrensporenbundels (vermoedelijk van middeleeuwse oorsprong), waardoor ze duidelijk ‘oversneden’ worden. Het patroon van wallen houdt daarentegen wel rekening met de aanwezigheid van de Tiense Groef, is er bovendien nagenoeg loodrecht op georiënteerd, en lijkt qua verspreiding eveneens verband te houden met de spreiding van de gesloten depressies. Tenslotte kunnen ook de gekende tumuli ingepast worden in deze ruimtelijke structurering, zij zijn doorgaans immers gesitueerd in de zones waar de wallen grenzen aan de Tiense Groef. Deze gecombineerde gegevens suggereren in sterke mate een Romeinse oorsprong van de walstructuren.

Dergelijke wallen of kleine bermen in (voormalig) akkerbouwgebied zijn vaak het gevolg van ploegerosie en ploegafzetting op perceelsgrenzen. Op termijn leiden deze antropogene processen tot de vorming van niveauverschillen geaccentueerd door een berm, zogenaamde graften.


Auteurs: Bellefroid, Ben; Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Kavelstructuren

Datering: Romeinse tijd
Typologie: perceelsgrenzen, wallen (morfologische elementen)
Gebeurtenis:

Relaties

 • Is deel van
  Heverleebos - Zoet Water - Meerdaal- en Mollendaalbos

 • Is gerelateerd aan
  Meerdaalwoud grafheuvel 15

 • Is gerelateerd aan
  Meerdaalwoud grafheuvel 16

 • Is gerelateerd aan
  Meerdaalwoud grafheuvel 17

 • Is gerelateerd aan
  Meerdaalwoud grafheuvel 19 'Belle Besogne'/ 'Schoon Werk'

 • Is gerelateerd aan
  Meerdaalwoud grafheuvel 20


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kavelstructuren Meerdaalwoud [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983702 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.