waarneming

Watermolenstraat II

archeologisch element
ID
983725
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983725

Beschrijving

SOLVA voerde een archeologisch vooronderzoek uit naar aanleiding van de aanleg van een parking en een bufferbekken achter Familia-gebouwen in Ronse. Na de bureaustudie is het terreinwerk, aan de hand van proefsleuven en proefputten, een tweede fase van het vooronderzoek aangevat. Dit wees op de aanwezigheid van een massieve bakstenen constructie ter hoogte van de zaal Familia. Er werd beslist om de sloop- en graafwerken in deze zone onder archeologische begeleiding te laten gebeuren om de muur verder te registreren en als dusdanig een zicht te krijgen op de functie ervan. Na de afbraak van de zaal Familia bleek het vervolg van de bakstenen funderingen vrij goed bewaard. Deze hoorden echter niet tot een defensief element maar wel bij een rechthoekig gebouw dat op de 19de-eeuwse kaarten te zien is en waarvan de oostelijke gevel nog in de perceelsgrens te herkennen was. Het gebouw is vermoedelijk in één fase opgericht en kende geen voorloper. Bijhorende vloer- en leefniveaus waren niet meer aanwezig.


Auteurs :  auteur niet publiek, auteur niet publiek
Datum  :

Bakstenen constructie

Datering: 19de eeuw
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Ronse

  • Is deel van
    Watermolenstraat I


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Watermolenstraat II [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983725 (Geraadpleegd op )