waarneming

Rodestraat

archeologisch element
ID
983774
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983774

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8298
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Binnen de contouren van het projectgebied is een lage densiteit van bodemsporen uit de periode tussen 1850-1945 aangetroffen. Langs de Rodestraat wijzen een kuil met ovenafval (van een bovengrondse bakoven of broodoven) en een stuk muurwerk op een (bij)gebouw op deze locatie (perceel 481F). Ook de huidige grens tussen percelen 482E en 472A is op archeologische wijze gematerialiseerd door een opgevulde greppel waarvan de vulling 19de-eeuws vondstmateriaal bevat.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Aardewerk

Datering: late middeleeuwen
Typologie: losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vondst uit het colluvium. Bodemfragment met uitgeknepen standvinnen in reducerend gebakken aardewerk uit de late middeleeuwen (13de-14de eeuw).

Sporen nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: afvalkuilen, greppels, munten, muurresten, perceelsgreppels, recreatieve objecten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, pijpaarde
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rodestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983774 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.