waarneming

Hermeslaan

archeologisch element
ID
983794
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983794

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7744
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Er werd tijdens het proefsleuvenonderzoek slechts één antropogeen archeologisch spoor aangetroffen: een langwerpig spoor van 8 meter lang en ca. 0,50 meter tot 0,70 meter breed met een homogene grijsbruine kleur en wat houtskoolspikkels. Uit de coupe bleek dat het spoor een zeer beperkte diepte heeft van ca. 0,30 meter. Er werden geen vondsten aangetroffen, wat een exacte datering natuurlijk bemoeilijkt. De aflijnlijn in de coupe was tevens zeer vaag. Mogelijks gaat het om een vrij recente greppel die een oude perceelsgrens aangeeft.


Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppel

Datering: nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hermeslaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983794 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.