waarneming

Opgraving Kalendijk

archeologisch element
ID
983801
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983801

Beschrijving

In het onderzoeksgebied werden weinig archeologische sporen aangetroffen. Er kon worden vastgesteld dat het terrein tot voor de uitbreiding van de vestingsgordel in de 19de eeuw onontwikkeld was. Het ging waarschijnlijk om laaggelegen, drassig grasland. De oorspronkelijke cultuurlaag was nog op verschillende plaatsen intact. Er werd een enkel ouder greppeltje aangesneden. Sporen van de 19de eeuwse vestingen werden aangesneden aan de Leopold II-laan onder de vorm van een baksteenfundering. Wellicht ging het om een onderdeel van het bruggenhoofd dat toegang gaf tot het lunet. Langs de Kalendijk werd de opgevulde stadsgracht aangesneden. Die strekte zich vroeger duidelijk uit tot onder de huidige straat.


Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Resten vesting

Datering: 19de eeuw
Typologie: muurresten, vestingen
Gebeurtenis:

Stadsgracht

Datering: nieuwe tijd
Typologie: grachten (verdedigingselementen)
Gebeurtenis:

cultuurlaag

Datering: nieuwe tijd
Typologie: cultuurlagen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Kalendijk [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983801 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.