waarneming

MJS (fase II) - Kouter

archeologisch element
ID
983805
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983805

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8370
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn antropogene sporen aangetroffen. Het betreft vier paalkuilen en een greppel die op basis van de inhoud en het uitzicht van deze sporen in de late middeleeuwen of post-middeleeuwse periode te dateren zijn. Vondsten om dit te bevestigen werden evenwel niet aangetroffen. De paalkuilen lijken niet tot een structuur te behoren. Tevens beperken de paalsporen zich ook tot het uiterst westen van het terrein. Daarnaast werden nog eens 13 (sub-)recente paalkuilen teruggevonden. Deze paalkuilen vertonen een zeer donkere, humusrijke inhoud en zijn vermoedelijk in de 18de tot 20ste eeuw te plaatsen. Verspreid over het terrein komen daarnaast heel wat recente verstoringen voor. Deze kunnen deels gelinkt worden aan de toenmalige bebouwing op het terrein. Zo werd er o.a. heel wat puin aangetroffen voornamelijk in het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied. Hier is de bodem verstoord tot onder het archeologisch vlak. Het proefsleuvenonderzoek leverde met andere woorden slechts enkele relevante archeologische sporen op. Daarnaast bleken grote delen van het onderzoeksgebied zwaar verstoord te zijn. Het proefsleuvenonderzoek leverde daardoor te weinig relevante archeologische sporen op om te kunnen spreken van een waardevolle archeologische vindplaats.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

(Sub-) recente sporen

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: paalkuilen
Gebeurtenis:

Grondsporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: MJS (fase II) - Kouter [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983805 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.