waarneming

Wachtebeke Dorp

archeologisch element
ID
983816
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983816

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8335
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Via het proefsleuvenonderzoek werden 3 grachten uit de late middeleeuwen geregistreerd. De sporen waren 80cm tot 120cm breed. Ze bevatten grijs aardewerk en rood geglazuurd aardewerk.

Uit de 19de-20ste eeuw kwamen resten van muren en een beerput in baksteen aan het licht, alsook een gracht of kuil. Uit de beerput werd recent porselein verzameld.

Het terrein was eveneens sterk verstoord door de bebouwing en de sloop hiervan.


Auteurs: Zeebroek, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Laatmiddeleeuwse grachten

Datering: late middeleeuwen
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Structuren uit de 19de-20ste eeuw

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: beerputten, muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De structuren (3 muurstructuren en een gracht) worden gelinkt aan bebouwing op de Atlas der Buurtwegen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wachtebeke Dorp [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983816 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.