waarneming

Prinshoeveweg fase 2

archeologisch element
ID
983820
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983820

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning in het kader van de voorgenomen restauratie van de pastorij en de bouw van een woonzorgcentrum vond een archeologische vooronderzoek plaats. Het gaat om fase 2 van het proefsleuvenonderzoek. Tijdens het onderzoek werden twee greppels vastgesteld. De greppels hebben een donkergrijze humeuze opvulling. De greppels zijn mogelijk in verband te brengen met de eerste ontginningen in het plangebied. Door het ontbreken van vondstmateriaal kunnen de greppels echter niet worden gedateerd.


Auteurs: Hertoghs, Sarah
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Prinshoeveweg fase 2 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983820 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.