waarneming

Elzenveld Botanic werkput 1

archeologisch element
ID
983823
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983823

Beschrijving

Naar aanleiding van een omgevingsvergunningsaanvraag op de historische site Elzenveld voor de realisatie van een nieuwbouw met ondergonds niveau werd een archeologienota uitgeschreven. op basis van het bureauonderzoek en enkele landschappelijke boringen werd verder onderzoek uitgevoerd met een verticale fasering. Tijdens een vlakdekkende opgraving werden archeologische boringen geïntegreerd in functie van het onderzoek naar steentijd artefactensites.

Tijdens het onderzoek werd eerst een puinig ophogingspakket van ca. 1m afgegraven. Om de dikte van het puinig pakket te onderzoeken en om de landschappelijke boringen te verifiëren, werden eerst twee proefputten geplaatst. Omwille van de aanwezigheid van de B-horizont werd er vervolgens overgegaan tot de uitvoering van de verkennende archeologische boringen. In totaal werden 19 verkennende boringen uitgevoerd. In de stalen werden geen lithische artefacten aangetroffen. De stalen bevatten enkel wat houtskool, aardewerk en een stukje metaal.

Gezien de afwezigheid van tastbare aanwijzingen voor artefactensites wordt besloten om binnen de grenzen van deze eerste werkput niet over te gaan tot een verder onderzoek naar artefactenvindplaatsen van jager-verzamelaars. Het onderzoek naar sporensites werd vervolgens verdergezet.


Bron: PHILIPSEN F. & VANHOLME N. 2020: Nota: Elzenveld - Botanic - werkput 1 Steentijdonderzoek, RAAP België - Rapport 502, Eke.
Auteurs: Hertoghs, Sarah
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Materiaal: aardewerk, houtskool, metaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Elzenveld Botanic werkput 1 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983823 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.