waarneming

Moesbeekstraat

archeologisch element
ID
983824
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983824

Beschrijving

Er werden 6 sporen aangetroffen. Drie behoren tot dezelfde greppel, de ander zijn kuilen. Het aangetroffen materiaal dateert ten vroegste vanaf eind 17de eeuw. Zeer recent materiaal werd niet aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Condor Archaeological Research bvba

Kuilen en greppels

Datering: 17de eeuw, Romeinse tijd
Typologie: greppels, kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd handgevormd aardewerk (tussen late bronstijd en vroege middeleeuwen), Romeins ruwwanding aardewerk en postmiddeleeuws roodbakkend (type zwartgoed) aardewerk aangetroffen in de sporen.

Wommersomkwartsiet

Datering: steentijd
Typologie: losse vondsten
Materiaal: kwartsiet van Wommersom
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd een los fragment Wommersomkwartsiet aangetroffen (losse vondst), met twee afhakingen op het ventraal vlak.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Moesbeekstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983824 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.